Kulowe zawory zwrotne

Kulowe zawory zwrotne

Włoskie kulowe zawory zwrotne o wyjątkowej precyzji działania

Opis produktu

Opis działania

Kulowe zawory zwrotne służą do zapobiegania przepływowi wstecznemu w rurze. Przepływ jest zatrzymywany przez kulę, która jest osadzona w korpusie zaworu w celu utworzenia uszczelnienia. Zawory kulowe są zaprojektowane tak, aby umożliwić pełny otwór przelotowy, unikając w ten sposób ryzyka zablokowania przez zawieszone ciała stałe. Poprzez obracanie się w przepływających ściekach kula ma zdolność do samoczyszczenia, w związku z czym bardzo rzadko dochodzi do zatkania zaworu lub nieszczelności. Kulowe zawory zwrotne są rekomendowane do przepompowni ścieków i wód deszczowych oraz do wszystkich mediów, które mogą nieść ze sobą: piasek, żwir, kawałki szmat, sznurki, etc.

W przypadku zablokowania zaworu przez nienormatywne zawartości ścieków, wystarczy odkręcić śruby mocujące osłonę inspekcyjną, wyjąć kulę i oczyścić zawartość zaworu. Prace takie należy wykonywać zawsze przy wyłączonym zasilaniu przepompowni. Przed zdjęciem osłony inspekcyjnej sprawdź czy zasuwa nad kulowym zaworem zwrotnym jest zamknięta tak, aby powracające ścieki z rurociągu nie zalały zbiornika i nie utrudniały pracy konserwatora.

Ograniczenia użytkowania

  • Ciecze nieszkodliwe
  • Maksymalne ciśnienie 16 bar
  • Minimalne ciśnienie 0,2 bar
  • Minimalne przeciwciśnienie 0,5 bar
  • Zakres temperatur od -10°C do 70°C

Przeznaczenie

  • Wypompowywanie ścieków,
  • Stacje oczyszczania,
  • Oczyszczalnie i place budowy.

 

Normy

EN 13445
EN 12334
Kołnierze PN10 – PN16
Gwinty ISO 228-1

Umiejscowienie zaworu w przepompowni

Podstawowym zadaniem zaworu jest zapobieganie powrotowi tłoczonych ścieków, więc umieszczamy go za pompą na pionie tłocznym przed zasuwami odcinającymi. Dzięki temu rozwiązaniu w przypadku konieczności czyszczenia zaworu lub wymiany, wystarczy wypompować ścieki i zamknąć zasuwę. Praca z zaworem w tych warunkach będzie znacznie łatwiejsza.

Jeżeli kulowy zawór zwrotny umieszczamy w przepompowni mokrej, gdzie istnieje ryzyko kontaktu ze ściekami, najlepiej umieścić go powyżej poziomu medium tak aby nie był zalewany. W przypadku gdy zawór ma częsty kontakt z medium ze względu na małe gabaryty zbiornika, znacznie bezpieczniej jest umieścić go pod najniższym poziomem ścieków, aby jak najmniej przechodził przez punkt ścieki-powietrze. Podczas braku dostępu do powietrza mogące wystąpić procesy korozyjne będą trwały znacznie dłużej niż podczas ciągłego zalewania i wysychania.

W przypadku pracy dwóch lub więcej pomp w zbiorniku, kulowe zawory zwrotne nie tylko zapobiegają cofaniu się wypompowanej cieczy ze zbiornika, ale również powrotowi cieczy tłoczonej przez którąś z pomp. Przy braku zaworów zwrotnych, kiedy jedna pompa pompuje to drugim pionem tłocznym ścieki wracają. Powoduje to duże straty energii, czasu i bardzo nieefektywną pracę zespołu pompowego.

Zestawienie komponentów i materiałów

Rodzaje

Zawory gwintowane

Dane techniczne

Zawory kołnierzowe

Dane techniczne

Instalacja

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu!