Przepompownie ściekowe

Przepompownie ściekowe

Profesjonalne przepompownie ściekowe do zastosowań komunalnych i przemysłowych. Dla osiedli mieszkaniowych, wspólnot, zakładów gospodarki komunalnej, wodociągów i dużych firm.

Przepompownie ściekowe produkcji DAMBAT Jastrzębski S.K.A. to w pełni profesjonalne i kompleksowo wykonane produkty przeznaczone do tłoczenia dużych ilości ścieków. Zarówno bytowo-gospodarczych pochodzenia mieszkaniowego jak i przemysłowych powstających w zakładach produkcyjnych i fabrykach. Stosowane przez DAMBAT rozwiązania konstrukcyjne opierają się o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów oraz o setki wykonanych i zrealizowanych przez nich projektów. Wspierane dodatkowo wciąż aktualizowaną wiedzą z dziedziny wodkan i stałym kontaktem z użytkownikami w całej Polsce i Europie. Zapraszamy do kontaktu z działem Pomp i Przepompowni Do Ścieków.

W zależności od zapotrzebowania w naszych przepompowniach ściekowych stosujemy pompy z wirnikami otwartymi typu Vortex np. DRENO DNA, DRENO V2, DRENO V4, DRENO VTH, z wirnikami kanałowymi otwartymi i zamkniętymi DRENO A2, DRENO A4, DRENO A6 albo z różnego rodzaju systemem rozdrabniania ścieków np. DRENO GRIX, DRENO GX czy DRENO G2.

Projekt i realizacja

Każdy projekt przepompowni poprzedzony jest analizą potrzeb i  możliwości klienta. Przygotowanie oferty zaczynamy rozmową o rodzaju ścieków ich ilości, istniejącej lub projektowanej infrastrukturze powiązanej z przepompownią ścieków oraz o oczekiwaniach zamawiającego. Zawsze wysyłamy schematy, karty katalogowe i rysunki do zatwierdzenia, pozwala to uniknąć domysłów i niedomówień na etapie realizacji. Wykonujemy obliczenia strat hydraulicznych i symulacje pracy poszczególnych modeli pomp i układów hydraulicznych np. jedno, dwu i wielopompowych dla rurociągów o różnych średnicach. Wszystkie zamówienia traktujemy indywidualnie tak, jak każda przepompownia chociaż składa się z podobnych podzespołów to zawsze jest odrobinę inna. Wymiary zbiornika, rodzaje napływu, wysokości umieszczenia podzespołów, ilość i rodzaje pomp, wersje sterowania…mnóstwo zmiennych.

Priorytety

Najważniejszym celem każdego naszego zadania jest dostarczyć klientowi profesjonalny produkt wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Bierzemy pełną odpowiedzialność za oferowane i dostarczane produkty, a w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów, wspólnie szukamy rozwiązania i nie pozostawiamy klienta bez wsparcia.

Charakterystyka działania

Przepompownie ściekowe to rodzaj najbardziej obciążonych obiektów tego typu ze względu na ilość ścieków oraz ich rodzaj. Wśród ścieków bytowo-gospodarczych bardzo często trafiają się ciała stałe tzw. nienormatywne zawartości ścieków powodujące mechaniczne uszkodzenia pomp i infrastruktury, mogące również zmniejszyć lub całkowicie zablokować przepływ. Nierzadko mamy do czynienie z kamieniami, szmatami, mopami, wilgotnymi chusteczkami czy kawałkami drewna i plastiku. Oprócz ciał stałych skład chemiczny ścieków powoduje wydzielanie się toksycznych gazów i osadów, które mają destruktywny wpływ na części układu tłocznego. W zależności od ilości podłączonych użytkowników, pompownia może załączać się od kilku do kilkudziesięciu razy na godzinę, a ilości tłoczonych ścieków liczone są w tysiącach metrów sześciennych na dobę. Wszystko to razem powoduje, że w budowie przepompowni ściekowych główny nacisk kładzie się na niezawodność i odporność na uszkodzenia a dopiero w dalszej części na parametry ekonomiczne. Dobrą praktyką jest zwiększanie przelotu przez pompy wraz ze wzrostem ilości tłoczonych ścieków. O ile dla pojedynczego domu wystarczy rura DN50, dla osiedla DN65 lub DN80, to dla dużego osiedla lub kilkusetosobowej miejscowości przynajmniej DN80 – DN100. Wraz ze wzrostem wielkości ciał stałych mogących przelecieć przez pompę rośnie odporność pomp na zatykanie i uszkodzenia. Minusem takiego rozwiązania jest mniejsza sprawność układu hydraulicznego i większe nakłady energii na przetłoczenie każdego metra sześciennego ścieków. Przepompownie ścieków projektuje się w taki sposób, aby jak najczęściej opróżniać zbiornik ze ścieków i nie powodować ich zagniwania w zbiorniku. Oczywiście musi być to oparte o możliwości konstrukcyjne pomp, układu sterowania i dopasowane do całej infrastruktury.

Teoria pompowania

W celu zapewnienia prawidłowego przepływu ścieków przez rurociągi ciśnieniowe należy zachowywać prędkość w przedziale 0,8-1m/s. Jest to prędkość unoszenia piasku i zawiesin, które mogą odkładać się w rurociągu zwężając jego przekrój. Przekraczanie prędkości 2-3 m/s może spowodować szybkie wycieranie się fragmentów rur, zwłaszcza na łukach i elementów armatury takich jak zasuwy i zawory. Wymiana takich elementów, zwłaszcza instalacji podziemnych wiąże się często z dużymi kosztami i utrudnieniami dla lokalnej społeczności. Dobór odpowiednich pomp zawsze musi być skorelowany z parametrami rurociągu i ilością napływających ścieków. Za mały rurociąg tłoczny będzie generował straty ciśnienia przy dużej prędkości przepływu, a zbyt duży spowoduje brak prędkości unoszenia, zarastanie rurociągu i zbyt długi czas transportu ścieków do oczyszczalni.

Rodzaje pomp

W przepompowniach do ścieków produkcji DAMBAT zawsze dobieramy odpowiednie pompy do rodzaju i natężenia ścieków. Najpopularniejszymi rodzajami stosowanych przez nas pomp są pompy z wirnikami Vortex o tzw. wolnym przelocie pod wirnikiem oraz pompy z wirnikami jedno kanałowymi (otwarte lub zamknięte).

 

 

Pompy z wolnym przelotem:

 • DRENO DNA – przeloty od 45 do 75mm,
 • DRENO V2 – przeloty od 50 do 70mm,
 • DRENO V4 – przeloty od 65 do 130mm,
 • DRENO VTH – przeloty od 70 do 100mm.

Pompy z wirnikiem jednokanałowym:

 • DRENO A2 – przeloty od 40 do 65mm,
 • DRENO A4 – przeloty od 75 do 140mm,
 • DRENO A6 – przelot 110mm.

W wyjątkowych sytuacjach przy niewielkich napływach i średnicach przekrojów rurociągu stosujemy pompy rozdrabniające DRENO G2.

Rodzaje sterowania

Sterowanie przepompownią ścieków odbywa się zazwyczaj w cyklu automatycznym na podstawie sygnałów docierających do układu sterującego z pływakowych sygnalizatorów poziomu potocznie zwanych pływakami lub sondy hydrostatycznej (najbardziej odpornej na zatykanie ściekami). Dla typowego układu z dwoma pompami wyróżnia się cztery poziomy pracy:

 1. Suchobieg – najniższy poziom zabezpieczający pompę przed pracą na sucho (przegrzaniem) oraz zapowietrzeniem, poziom osiągany tylko w trybie sterowania ręcznego,
 2. Minimum (STOP) – poziom bezpiecznego wyłączenia się pomp w trybie automatycznym,
 3. Maksimum (START) – poziom załączania się pierwszej pompy,
 4. Alarm – poziom załączania się drugiej pompy i powiadomienia obsługi o przekroczonym bezpiecznym poziomie ścieków w zbiorniku.

Standardowy układ sterujący przepompownią ścieków oferowany przez naszą firmę posiada funkcję naprzemiennej pracy pomp, aby żadna pompa nie pozostawała w zbiorniku odstawiona. Dzięki temu rozwiązaniu, pompy są w stałej gotowości do pracy a ich zużywanie się następuje równomiernie. W przypadku awarii, jednej z pomp, druga automatycznie przejmuje jej pracę, podobna sytuacja ma również miejsce w przypadku pracy ciągłej jednej z pomp powyżej 20 minut. Nasze rozdzielnice posiadają liczniki czasu pracy pomp oraz liczniki ilości włączeń, pozwalające na bieżąco monitorować stan zużycia pomp. W zależności od modelu pomp w szafach sterujących oprócz typowego zabezpieczenia temperaturowo-wilgotnościowego 1-2 stosujemy również kontrolery do sond wilgoci zamontowanych w komorze olejowej pompy.

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu!