Przepompownie technologiczne

Przepompownie technologiczne

Tłoczenie wód procesowych w zakładach produkcyjnych, oczyszczalniach ścieków czy odcieków na wysypiskach, najczęściej kierowanie medium do ponownego wykorzystania lub dalszych zadań w trakcie produkcji. Sterowanie często pochodzące ze źródeł zewnętrznych, innych zbiorników, maszyn czy powiązanych układów kontrolujących. Konstrukcje w dużej mierze nietypowe, często o nietypowych kształtach i materiałach o podwyższonej odporności na działania środków chemicznych.

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu!