Przykładowa przepompownia ścieków

Kolektor ze złączem do płukania

W naszych przepompowniach piony tłoczne łączymy kolektorem na którym w standardzie instalujemy złącze strażackie DN50. Kolektory może mieć wylot o średnicy takiej jak piony tłoczne albo posiadać redukcję na większą średnicę. Złącze do płukania może służyć do pompowania jako bypass w przypadku zatkania rurociągu tłocznego lub do przepłukania większym ciśnieniem pochodzącym z hydrantu lub wozu asenizacyjnego.

Pomost obsługowy

W przypadku konieczności zejścia do zbiornika przepompowni przydatny okazuje się pomost obsługowy, na którym można wygodnie stanąć mając obie ręce wolne do pracy przy np. czyszczeniu zaworów kulowych lub regulacji zasuw. Pomosty wykonujemy z antypoślizgowych krat ze stali nierdzewnej, dopasowując wysokość ich umieszczenia do jak najbardziej komfortowej obsługi infrastruktury przepompowni.

Pomost obsługowy otwarty

Uchylny pomost obsługowy nie koliduje z opuszczaniem pomp po prowadnicach. W zależności od wielkości zbiornika stosujemy pomosty jedno, dwu i wieloskrzydłowe, tak aby zapewnić możliwie najbezpieczniejszą przestrzeń do pracy dla eksploatatorów przepompowni. Podnoszenie i opuszczanie pomostu odbywa się łańcuchem z poziomu pokrywy zbiornika.

Drabina zejściowa do dna zbiornika

Wykonana ze stali nierdzewnej drabina o szczeblach szerokości 300mm umożliwia zejście na samo dno zbiornika w przypadku konieczności prac serwisowych. W przypadku długich drabin stosujemy mocowania w kilku punktach, tak aby drabina zachowywała odpowiednią sztywność.

Stopy sprzęgające i prowadnice

Montaż pomp na dnie zbiornika odbywa się poprzez opuszczenie ich po prowadnicach rurowych na stopy sprzęgające. Pod własnym ciężarem pompa zasprzęgla się i uszczelnia połączenie zaczep-stopa sprzęgająca. Do precyzyjnego posadowieni pompy używa się prowadnic rurowych ze stali nierdzewnej o odpowiedniej grubości. Zastosowanie belki umożliwia montaż wsporników górnych prowadnic bezpośrednio pod otworem włazowym niezależnie od jego kształtu.

Przepompownie przejezdne

Zbiorniki umieszczone w ciągach komunikacyjnych mają zazwyczaj ograniczone światła włazu i są to najczęściej włazy o średnicy 600 – 800mm. Montaż wsporników do ścianek włazu jest kłopotliwy ale dzięki zastosowaniu nierdzewnych elementów konstrukcyjnych możemy zachować funkcjonalny układ w przepompowni i zapewnić możliwość swobodnego wyciągania i opuszczania pomp nawet w przypadku całkowitego zalania przepompowni.

Układy sygnalizacji poziomów

Najpopularniejszym układem sygnalizacji poziomów są pływaki sterujące, proste urządzenia elektro-mechaniczne zwierające lub rozwierające układ w zależności od ich położenia. Pływaki możemy łączyć w kombinacje sygnałów sterujących takich jak np. Suchobieg (Ochrona pompy przed pracą na sucho), Minimum (Stop pompy), Maksimum (Start pompy), Alarm (sygnalizacja o przepełnieniu).

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu!