Knowledge

What to consider when choosing a good septic tank pump?

21 May 2021
Selection of pumps and pumping stations

Każdego dnia, przeciętny użytkownik gospodarstwa domowego wytwarza ok 150 litrów ścieków. Składają się na to fekalia z toalet, woda z prysznica, wanny, mycia rąk, prania, zmywania, etc. W większości przypadków ścieki te, zwane bytowo-gospodarczymi spływają grawitacyjnie do kanalizacji sieciowej gminnej lub miejskiej. Brak dogodnego podłączenia do kanalizacji grawitacyjnej może powodować spore niedogodności.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przydomowe szambo. Oczywiście zbiornik wymaga okresowego opróżniania i najekonomiczniej wykorzystać do tego celu zatapialną pompę ściekową. Odpowiedni wybór pompy uwzględniający warunki techniczne, instalacyjne i terenowe będzie decydował o parametrach jej pracy i trwałości, co przełoży się na całkowity koszt użytkowania.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pompy do ścieków?

Podstawowe kryterium doboru pompy to rodzaj zanieczyszczeń. W przydomowym szambie najczęściej stosowane są dwie konstrukcje:

  • Zbiorniki dwukomorowe (z osadnikiem wstępnym)
  • Zbiorniki jednokomorowe

W przypadku zbiorników dwukomorowych, pierwszy służy jako osadnik do zbierania zanieczyszczeń stałych, natomiast drugi do gromadzenia pozostałości płynnych.

Pompy w zbiornikach dwukomorowych

W takich warunkach sprawdzi się prosta pompa zatapialna do wody brudnej taka jak AM-AT lub BIC włoskiego producenta DRENO albo WE marki IBO PROFESSIONAL, ale za to będziemy musieli liczyć się z okresowym usuwaniem osadu z pierwszej komory przez wyspecjalizowane wozy asenizacyjne.

Pompy w zbiornikach jednokomorowych

Inaczej wygląda kwestia zbiorników jednokomorowych, w których gromadzone są mieszaniny brudnej wody zawierające frakcje stałe (resztki z kuchni czy odpływy z toalet). Do takich ścieków przeznaczone są pompy zatapialne do ścieków surowych (Compatta, Alpha, DNA, GRIX, GX, G2 – firmy DRENO).

W zależności od warunków instalacyjnych stosu-jemy różne rozwiązania np.: najpopularniejszym (ale nie koniecznie najlepszym) są pompy z tzw. rozdrabniaczem, umożliwiającym cięcie i rozrywanie frakcji stałych a dzięki małym szczelinom pod wirnikiem uzyskujące wysokie podnoszenia. Niestety ze względu na nienormatywne zawartości ścieków (piasek, kamienie, szmaty, mopy, chusteczki z tworzywa) pompy te często zapychają się a ich serwisowanie bywa kłopotliwe i kosztowne.

Pompy z wirnikami typu Vortex i dużym swobodnym przelotem pod wirnikiem

Znacznie lepszym rozwiązaniem są pompy z wirnikami typu Vortex i dużym swobodnym przelotem pod wirnikiem (przynajmniej 50 mm). Zaletą takich pomp jest przepływ większości typowych frakcji stałych pod wirnikiem przy niewielkim kontakcie z nim, a co za tym idzie znacznie mniejsza podatność na zatykanie i uszkodzenia pompy.

Pompy z wirnikami Vortex wymagają większych średnic rurociągów tłocznych i stosowania większych mocy silników pomp w porównaniu z pompami rozdrabniającymi, ale kompensują to mniejszą wrażliwością na zawartość ścieków, znacznie mniejszą awaryjnością i zdecydowanie niższymi kosztami serwisowania.

Pompy z rozdrabniaczem

Generalnie, pompy z rozdrabniaczem sprawdzają się w przypadku przepompowni należącej do jednego użytkownika (jeden dom, posesja, etc.) gdzie właściciel jest w stanie zapanować nad domownikami i „kulturą ścieków” lub w trudnych warunków terenowych, gdzie stosowanie wolnych przelotów jest ekonomicznie nieuzasadnione (długie wąskie rurociągi w górzystym terenie, przy jednocześnie małym napływie ścieków).

W pozostałych przypadkach najbezpieczniej i najekonomiczniej jest stosować wolne przeloty, przy czym nie należy obawiać się większych mocy tych pomp, ponieważ ich zużycie energii jest relatywnie niskie. Dla przykładowej 4 osobowej rodziny pompa o wydajności zaledwie 1l/s (przy założeniu, że jej wysokość podnoszenia spełnia wymagania tłoczenia) pracuje zaledwie 600s na dobę.

Nie zalecałbym stosowania pomp o mocy mniejszej niż 1kW, ze względu na odpowiedni moment rozruchowy potrzebny do startu pompy w gęstych ściekach.

Istotne kryteria wyboru pompy – parametry, budowa i serwis

Przy wyborze pompy oprócz parametrów wydajności i podnoszenia warto również zwrócić uwagę na ich budowę, czy posiadają np. podwójne uszczelnienie mechaniczne jak Compatta EVO z wirnikiem Vortex włoskiej firmy DRENO (zmniejszające znacznie ryzyko przecieku do silnika i wystąpienie poważnej awarii), czy podwójne sondy wilgoci w komorze silnika i komorze olejowej w pompach rozdrabniających WES i ZWE marki IBO.

Czy producent zapewnia odpowiedni serwis i czy dana pompa jest w ogóle naprawialna, bo czę-sto pompy tanie w zakupie bywają drogie w utrzymaniu i serwisie. Przy zakupie warto sprawdzić dostępność i koszt podstawowych części eksploatacyjnych jak: korpus pompy, wirnik, uszczelnienia czy odpowiedni kabel sygnałowo-zasilający oraz gdzie znajduje się najbliższy autoryzowany serwis, żeby uniknąć niemiłej niespodzianki w razie awarii.

Firma PHU DAMBAT to polski producent i dystrybutor urządzeń do wody i ścieków. W swoim portfolio ma pompy marki IBO, IBO PROFESSIONAL oraz cenionego na świecie włoskiego producenta DRENO. Są to urządzenia projektowane specjalnie z myślą o pompowaniu ścieków bytowo-gospodarczych zarówno przez dużych odbiorców komunalnych jak i użytkowników małych pompowni przydomowych.

Categories

Contact us

Do you have any questions? Please do not hesitate to contact us!